Vervoer meststoffen - Gewijzigde regelgeving

De Vlaamse Regering heeft een aantal uitvoeringsbesluiten bij het Mestdecreet van 22/12/2006 definitief goedgekeurd. Op de website van VCM vindt u alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen betreffende het goedgekeurde besluit over mestverwerking en het besluit over het vervoer van meststoffen.
 

Platform duurzame ontwikkeling - Voorstelling projecten

Uit nood voor een duurzamer landbouw- en voedingssysteem getrokken door de hele keten, werd er een stuurgroep opgericht waarin ABS, Boerenbond, FEVIA, Comeos, UNIZO, BEMEFA, 2 vertegenwoordigers uit NGO-organisaties (Vredeseilanden  en veld) en 1 vertegenwoordiger van de overheid zetelen. De groep wil een snellere transformatie naar een duurzamer systeem bekomen. De stuurgroep heeft van de Vlaamse overheid fondsen beloofd gekregen om 4 praktische ketenprojecten op het terrein te steunen. Acht projecten zullen initieel voorgesteld worden, waarvan er 4 weerhouden worden. Het is belangrijk dat ook de mengvoederindustrie meedingt naar deze projecten en fondsen. De uitvoering van de projecten zal 1,5 jaar duren en zal van start gaan in januari 2014.

De projecten waar BEMEFA aan dacht en die kaderen in het project, zijn de volgende:
Een project omtrent de laageiwitvoeders is hier op zijn plaats omdat het duurzaam omspringen met nutriënten belangrijk is in de ontwikkeling van low input productieprocessen. Vaak wordt er hierbij gedacht aan water en energie, maar nutriënten zijn even belangrijk in een landbouw- en voedingssysteem. In dit project kunnen we enerzijds de hoeveelheid nutriënten gereduceerd door het gebruik van laageiwitvoeders en de samenhangende gereduceerde kost actualiseren, anderzijds kan er nagegaan worden of er nog een mogelijkheid bestaat om het gebruik van eiwitten in de voeders te optimaliseren.

Een project dat hierbij aansluit is het project dat op zoek gaat naar sojavariëteiten die in Europa geteeld kunnen worden en die op de markt gebracht kunnen worden. Sojavariëteiten die geteeld zouden kunnen worden in Europa/bij Belgische landbouwers zouden een grote bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de keten. Een ander alternatief voor het duurzaam omspringen met nutriënten is het invoeren van de kweek van insecten en het gebruik ervan in voeder/voeding. Momenteel is het gebruik van insecten nog duur en bij wet verboden voor gebruik in diervoeder, maar een wetenschappelijke onderbouw zal een reglementaire oplossing vergemakkelijken.

Een andere weg die ingeslagen kan worden rond duurzaamheid is het duurzaam omspringen met medicatie. In dit project behoort bijvoorbeeld het elektronisch voorschrift thuis dat kan helpen om het gebruik van geneesmiddelen in dierlijke productie over alle schakels heen te registreren. Het gebruik van geneesmiddelen moet tot een minimum herleid worden om resistentie tegen te gaan. Registratie kan dierenartsen en bedrijven die geneesmiddelen in overvloed gebruiken in kaart brengen.

Een laatste project waar BEMEFA aan dacht is het digitaliseren van de  documentenstromen. Met dit project trachten we menselijke fouten uit het systeem te halen en proberen we de communicatie tussen de verschillende actoren in de voedselketen te verbeteren.

De projecten dienen uitgevoerd te worden op schaal van de bedrijven waarbij ze gesteund worden door de federatie. Eventueel kunnen verschillende bedrijven samenwerken bij het uitvoeren van een project. De bedrijven die een project uitvoeren, zullen hiervoor financieel gesteund worden. Een bedrag van maximaal 25.000 euro kan door de Vlaamse overheid vrij gemaakt worden.

Indien u als BEMEFA-lid interesse heeft in het uitvoeren van één of meerdere projecten op uw bedrijf dan horen wij dit graag (info bemefa be).

 

Vlarem-actuatrein

 In deze pdf vindt u de aanpassing van de Reglementering rond stofemissie voor drie specifieke categorieën van bedrijven.

 

GPBV-Bedrijven

Jaarlijks controleert de milieu-inspectie verschillende mengvoederbedrijven die als GPBV worden geclasseerd. GPBV staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. Als hulpmiddel bij deze inspecties heeft BEMEFA een document opgesteld waarin de exacte omschrijving van GPBV-bedrijven wordt opgenomen, samen met de wettelijke verplichtingen waaraan deze bedrijven moeten voldoen. Het document bevat ook een aantal praktische tips.

 

GGO
Convenanten
Energie
Milieuproblematiek

Lees hier meer over GGO's.

Hier komt u te weten hoe BEMEFA u kan helpen met uw energiefactuur.

Lees ook zeker meer over stofexplosie, de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |