Afrikaanse Varkenspest (AVP)

 Presentatie van het overleg op het FAVV (dd 14 september 2018)

 

 BFA’s Hoofdprotocol Hygiënemaatregelen 

 Bijlage 1: Hygiënemaatregelen bij levering voeder in geval van Afrikaanse varkenspest: uitrustingen

 Bijlage 2: Algemene regels voor de levering van  diervoeders aan landbouwbedrijven bij Afrikaanse varkenspest

 Bijlage 3: Voorbeeldregister van een vervoerder

 Bijlage 4: Specifieke maatregelen gebonden aan de AVP-case

 Bijlage 5: Voorbeeldverklaring reiniging en ontsmetting

 Bijlage 6: Lijst van tank cleaning stations bij Afrikaanse varkenspest

 Bijlage 7: Bestemming vrachtwagens

 

 

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |